img

En

Nghiên cứu
Chuyển giao

Quy trình & công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử - viễn thông

Xây dựng
ứng dụng tương tác
người dùng cuối

Phát triển
thiết bị
công nghệ mới

Hỗ trợ
nghiên cứu, phát triển
ý tưởng mới

Thiết kế
sản xuất

sản phẩm
điện tử viễn thông

Công ty TNHH công nghệ Giao Thoa

img
  • Giao Thoa định hướng là một công ty công nghệ điện tử viễn thông và tương tác người dùng hàng đầu Việt Nam.
  • imgChuyên biệt hóa quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ.
  • imgChuyên nghiệp, chi tiết và tối ưu.
  • imgTiết kiệm chi phí xây dựng đội ngũ RnD và thời gian nghiên cứu quý doanh nghiệp.

Đối tác


Founder
Chief Executive Officer
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông
NGÔ CỰ MẠNH


Co-Founder
Application Development Manager
Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
TRẦN TIÊN TÍN


Co-Founder
Firmware and Production Manager
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông
VÕ THƯỢNG ĐỈNHSales and Operations Manager
Cử Nhân Tài Chính Ngân Hàng
QUÁCH MINH QUÂN